ثبت ایده

اگر به ایده ی خود باور دارید و در تلاش هستید تا به واقعیت تبدیل شود، آن را در ساماک ثبت کنید تا این مسیر را با حرفه ای ها شروع کنید و از خدمات ویژه ساماک بهره مند شوید. بعد از ثبت ایده، یک جلسه ی مصاحبه توسط تیم ساماک با شما و اعضای تیم تان برگزار خواهد شد.

پاسخ به سوالات زیر به ما کمک می‌کند که تیم و ایده‌ی شما را بهتر بشناسیم و بر اساس این داده ها بتوانیم خدمات متناسب با نیازهایتان در اولویت قرار دهیم. برای سوالات پاسخ “درست” وجود ندارد. تمامی فرم‌ها بررسی شده و پاسخ شما تاثیر منفی در روند پذیرشتان نخواهد داشت. ما در پی آن هستیم تا برای تمامی صاحبان ایده در مراحل اولیه‌ی کسب‌و‌کارشان بهترین خدمات آموزشی و حمایتی را ارائه دهیم. بتابراین خواهشمندیم تا به تمامی سوالات در کمال دقت و صداقت پاسخ دهید.

1 مشخصات عمومی
2 مشخصات ایده
3 خصوصیات فردی
  • شماره خود را جهت تماس به فرمت 0912345678 یا 03833361001 وارد کنید