پرسش‌های متداول در مورد ساماک

آیا باید تنها ایده های جدید را در سامانه ساماک ثبت کنیم؟

خیر، ایده شما میتواند پاسخی متفاوت یا بهینه شده به یک نیاز موجود باشد. توصیه می شود از زمان شکل گیری ایده، همه جانبه آن را بررسی کرده و به جستجوی نمونه های احتمالی مشابه در دنیا بپردازید سپس با آگاهی از جایگاه ایده خود به ثبت آن در سامانه اقدام کنید.

وقتی ایده ام را ثبت کردم چه تضمینی برای عدم افشای آن وجود دارد؟

ساماک مجوز فعالیت خود را از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزد اسلامی شهرکرد اخذ کرده و یکی از زیرمجموعه های  معاونت پژوهشی این دانشگاه می باشد. اعضای پدیدآورنده و گروه اجرایی این سامانه نیز، همگی از اعضای خانواده ی انشگاه آزد اسلامی شهرکرد بوده و نسبت به عدم افشای اطلاعات شخصی شما و ایده ی ثبت شده، خود را مسئول می دانند.

هزینه ثبت ایده خود و پذیرش چقدر است؟

تمامی فعالیت ها از ثبت ایده یا رزومه تا خدمات ارائه شده در شتابدهنده دانشگاه آزادشهرکرد کاملاً رایگان می باشد و برای راهنمایی و هدایت شما در مسیر درست ایده پردازی، پرورش توانمندی ها، ایجاد شده است.

آیا ثبت ایده ها دوره ای خواهد بود؟

خیر، سامانه ساماک در تمامی روزهای سال برای ثبت ایده و یا رزومه توانایی های شما باز است و بطور منظم، جلسه مصاحبه با افرادی که ایده خود را در این سامانه ثبت کرده اند برگزار می شود و پس از طی مراحل ارزایابی تیم های برتر وارد مرکز رشد خواهند شد.